Премини към основното съдържание

Подписа се меморандум за сътрудничество по съвместен проект на община Симитли, Р България и община Чешиново-Облешево, Р Северна Македония

Днес кметът на община Симитли Апостол Апостолов подписа меморандум с градоначалника на община Чешиново-Облешево от Република Северна Македония – Далибор Ангелов.

Меморандумът за сътрудничество и партньорство е във връзка с отворената покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПАЗВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА, БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ГРАДСКИТЕ ЗОНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ NO 2021TC16IPCB006 - 2023 – 3  на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027.

Представители от двете общини обсъдиха възможностите за реализиране на съвместни проектни идеи, които биха допринесли за развитието на „зелена“ инфраструктура в градските и крайградските райони, чиито широки последици оказват положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората, подкрепят зелената икономика, създават възможности за работа и подобряват биологичното разнообразие.