Премини към основното съдържание

Отбелязваме Деня на народните будители

Народни будители, празник, първи ноември

1 ноември - Деня на народните будители.

Денят, в който трябва да си спомним за делата на всички онези велики българи, работили с голяма отговорност в името на България, за свобода и национално съзнание.

Почит в този ден се отдава на делото на просветителите, книжовниците, които през вековете са съхранили техните духовни ценности

Сред най-почитаните български народни будители са свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Никола Бацаров, Иван Вазов, Григор Пърличев, Александър Екзарх, Никола Бобев, Стефан Антонов, Иван Богоров, Нешо Бончев, Найден Геров и много други.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив.

През далечната 1922 г., министър на народното просвещение на България  Стоян Омарчевски, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.

От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.