Премини към основното съдържание

На 10 май изтича срокът за приемането на заявления за паша на територията на „Национален парк Пирин“

Национален парк "Пирин", заявления

Дирекция „Национален парк Пирин“ напомня, че приемането на заявления за паша на територията на Парка приключва на 10 май 2024 година.

Образец на заявление и указания за попълване могат да се получат в офисите на Дирекцията. Заявлението може да бъде изтеглено и от интернет страницата  на Парка: www.pirin.bg.

Заявления се приемат и в Централния офис на Дирекция Национален парк „Пирин“ в град Банско, ул. „България“ № 4, по електронен път на e-mail: dnp@pirin.bg или чрез ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване).

При подаване на заявление по електронен път  същото следва да бъде изтеглено, попълнено и подписано, преди да бъде изпратено.

Коректността на данните от постъпилите заявления, включително броя и възрастта на заявените животни към датата на подаване, се сверява от служител от отдел „Биоразнообразие, планове и проекти“. При установени несъответствия в попълнените данни подателят се уведомява. Пропуските в заявлението следва да бъдат отстранени в срок от 5 работни дни след уведомяването.

Източник на снимката: https://bg.wikipedia.org/