Премини към основното съдържание

Ивайло Гоцев: Постигнахме европейски стандарти в социалните услуги в община Симитли

Ивайло Гоцев е ръководител на общинско звено Заведения за социални услуги“ в община Симитли. Роден е в Симитли, тук завършва средното си образование като знаменосец на гимназията, след което учи психология в СУ „Св. Климент Охридски“ – София и защитава магистърска степен по Социална и Трудово-организационна психология.

Десет години живее в София, но често посещава родния си град заради родителите си. При едно от прибиранията си в Симитли е поканен да участва в предизборен митинг на Апостол Апостолов, за да аргументира емоционално отношението си към родния Симитли. Скоро след това, кметът Апостол Апостолов  го убеждава не само да остане в Симитли, но и да работи за община Симитли.

„Много не съм мислил, тъй като и родителите ми се зарадваха, че ще съм близо до тях.“ – казва Ивайло.

Началото на неговата кариера в сферата на социалните дейности и услуги е през 2007 година като психолог, когато община Симитли открива втората социална услуга – „Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст“ по програма „ФАР“ в сградата на бившето училище в кв. Ораново.

„Екипът на центъра беше страхотен, състоеше се от млади мотивирани хора - Маруся, Боряна, Росен, Мария, с които от врата на врата ходехме и убеждавахме възрастните хора, че създаваме нова услуга в помощ и грижа на най-нуждаещите се, че създаваме място, където да се събират, да общуват, да прекарват свободното си време, защото са значими и ценни за нас. Никой не вярваше, че ще съберем повече от 45 потребители, какъвто беше и капацитетът, но успяхме."

Успяват с капацитета, но и го изпълват с живот, осмислят живота на възрастните хора, създават страхотни изживявания и положителни емоции, празнуват рождените им дни, национални и традиционни празници, карат ги да се чувстват значими. Но потребителите имат все по-голяма потребност от специализирана подкрепа и грижа за тяхното здраве. Екипът се увеличава с  трудотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори и медицински работници, което предизвиква промяна на статута на социалната услуга - в Дневен център за възрастни хора с увреждания.

„Животът ни и работата бяха наистина много благодатни и смислени.“ -

споделя Ивайло Гоцев, който през 2009 година става директор Дневния център за възрастни с увреждания в кв. Ораново, подкрепен и насърчаван от ръководството на община Симитли, екипа на центъра и дори от потребителите.

През 2011 години, по покана на кмета Апостол Апостолов, участва активно в изработването на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в община Симитли, където се залагат повече социални услуги, отколкото си мислят, че може да се разкрият. В края на периода  се изграждат и разкриват повече социални услуги от заложените. Създава се общинско звено "ЗСУ"(2012) и се обединяват всички създадени услуги и дейности, които Ивайло Гоцев естествено поема и ръководи.

Тук, в Симитли, се прави и първото в страната публично-частно партньорство и се създават две нови услуги от резидентен тип: Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за за лица с физически увреждания, които се предоставят в сградата на бившия хотел „ДиМарио“ в центъра на града.

Към настоящия момент община Симитли предоставя повече от 12 социални услуги и дейности в Симитли, където работят повече от 190 човека.

Много често ми се задава въпросът как успяваме в една толкова малка община с толкова развити социални услуги да намерим подходящ персонал. - споделя Ивайло Гоцев. -

 Истината е, че ние не търсим просто персонал, ние търсим хора, които имат сърце и отношение към това, което правят.

Това е водещото за работа в социалните услуги в община Симитли и затова резултатите са толкова добри.“

И следващата стратегия /2016 -2021/  е постигната и изпълнена на 100%. Социалните услуги в община Симитли се превръщат в предпочитани и желани услуги в цяла Югозападна България, в своеобразен център на социалните услуги за хората от най- уязвимите и рискови групи.

И не е съгласен, че младите „хвърлят“ родителите си на институциите. Той счита, че този стереотип трябва да остане в миналото, защото времената са други, защото услугите са модерни и отговарят на потребностите. Всеки ден му се обаждат десетки хора, които споделят болката си и безсилието, че не могат да се справят сами с проблемите на своите близки и че имат нужда от специализирана подкрепа. Освен това, младите и семейството на потребителя спокойно могат да продължат своя живот - да изпълняват служебните си ангажименти и отговорности към семейството.

А ръководителят на звеното Ивайло Гоцев е от щастливците, които обичат това, което правят и го правят с цялото си сърце. И палитрата от социалните услуги, които се предлагат и дават на хората в риск, му носят голямо вътрешно удовлетворение.

„Обичам работата си. – казва ръководителят на социалното звено. – много общини „бягаха“ до скоро от тези тежки услуги за лица с психически проблеми, деменция, умствена изостаналост, но ние с кмета Апостол Апостолов сме категорични, че тези хора също имат нужда от нашата помощ, тези отритнати от обществото хора, които в миналото бяха скрити високо в планините,  днес са в центъра и фокуса на нашето внимание, на всички нас, работещи в сферата на социалните услуги.“

Изгражда се ново отношение към хората със специфични потребности. Неслучайно първият център за деца с увреждания се изгражда в детската градина в кв. Ораново, където играят и общуват всички деца заедно.Показателно за промяната на отношението към хората с увреждания е и фактът, че желаещите да работят в сферата на социалните услуги стават все повече, по този начин се променя и нагласата на цялото общество.

Над 450 са потребителите на социални услуги в община Симитли, като и допълнително се обгрижват хора от най уязвимите социални групи, по различни европейски проекти и програми, които община Симитли изпълнява.

Голяма част от социалните услуги предоставяни в община Симитли са държавно делегирана дейност, за което получават издръжка от държавата, чрез единен разходен стандарт, който включва - работните заплати на персонала и 100% издръжка на услугите, такива са: „ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания“-гр. Симитли, „ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция“ -гр. Симитли, „ДЦДМУ-„Слънчев ден“ “ -гр. Симитли, „ДЦПЛУ“ -гр. Симитли, „ЦОП“ -гр. Симитли, „ЦСРИ“ -гр. Симитли, „ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства“ -гр. Симитли, „ЗЖ за пълнолетни лица с психични разстройства“ -гр. Симитли, „ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция“ –с. Железница, „ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост“-с. Полена, „ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост“-с. Брежани, „Асистентска подкрепа“- гр. Симитли.

Но ръководителят на звеното Ивайло Гоцев продължава да гледа оптимистично напред – създаване на нови, развитие и надграждане на съществуващите социални услуги, които се приемат добре и от жителите на малките населени места, и от работещите в тях. Селата в които се предоставят социални услуги се оживяват, осигурява се трудова заетост, хората са солидарни и приемат потребителите в социалните заведения, като част от тяхната общност.

Ивайло Гоцев много се гордее с екипа, с когото работи. Защото всички заедно гледат в една посока, защото са мотивирани и приемат работата си като мисия в помощ на най- нуждаещите, имат сърца за социалната работа и подобаващи, високи резултати.

„Да помогнеш е благословия.“

– казва той и искрено благодари на всички замесени в трудната, но благодатна социална работа.