Премини към основното съдържание

Две секции в община Симитли са определени за гласуване за трудноподвижни избиратели и избиратели с увредено зрение

Две секционни избирателни комисии (СИК) в община Симитли са определени за гласуване за трудноподвижни избиратели и избиратели с увредено зрение за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември. 

Това са:

- СИК № 014400003 – ул. „Христо Ботев“ № 38, училище „Св.Св. Кирил и Методий“;

 

- СИК № 014400007 – ул. „Даме Груев“ № 2, стадион „Септември“.

 

От Районна избирателна комисия - Благоевград припомнят мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

 

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

 

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

 

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.