Премини към основното съдържание

Над 10 години и с над 200 служители Марели Системс (Mareli Systems) развива успешен бизнес в Симитли

Марели Системс (Mareli Systems) над 10 години е с производствена база в Симитли.

Фабриката произвежда основно камини и котли на пелети и е предимно експортно ориентирана, изнася за повече от 18 държави в Европа и света. През последните години приходите на Марели Системс (Mareli Systems) стабилно растат и компанията на два пъти попада в класацията на „Капитал“ - „Гепард“ на най-динамичните малки и средни фирми в сектора на машините и оборудването. Успоредно с това се увеличават и заетите лица, като към февруари 2022 година в предприятието работят 225 души. С подготвяния инвестиционен проект броят им ще нарасне с още 115 души.

Марели Системс ЕООД (Mareli Systems) и Георги Чимев – управител и едноличен собственик през 2022 година получиха Сертификат за инвестиция клас „А“ от Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции. Сертификатът бе издаден за увеличаване на обема на производството на камини, разширяване на производствената гама на Марели Системс ЕООД (Mareli Systems) чрез започване на производство на Термопомпи въздух – вода за отопление и охлаждане и Конвектори за отопление и охлаждане. 

„За тези години преминахме през много динамично развитие, което беше съпътствано с много работа и много успехи. - споделя управителят Георги Чимев. - Започнахме с малък капацитет производство (около 50 служители) и благодарение на добрата бизнес атмосфера успяхме да изградим една сравнително голяма компания за региона с около 200 служители. Инвестирахме над 40 млн. лв. в производството на щадящи атмосферата уреди за отопление, благодарение на които пазим околната среда, като вредните въглеводордни емисии и емисиите на фини прахови частици са сведени почти до нула. “

Наред с високия клас уреди за отопление на биомаса - пелети, които фирмата изнася в повече от 20 държави, се разработва и стартира собствено производство за термо помпи въздух-вода. С помощта на съвременните технологии фирмата успява да „накара“ тези две различни технологии да заработят като една, включвайки ги в хибридна система, изцяло работеща от възобновяеми енергоизточници.

И управителят се гордее, че толкова високотехнологични продукти се произвеждат на 100% в България и още повече - това се случва в Симитли. 100% произведени - от нулата до завършен краен продукт.

Термо помпите и уредите за отопление с биомаса са включени и в Зелената сделка на Европа, благодарение на които ще се постигне намаляване на парниковите газове в атмосферата и превръщане на Европа в климатично неутрален континент.

Марели Системс ЕООД (Mareli Systems) ще продължи да инвестира във фабриката си в Симитли и през следващия месец (ноември 2023) ще започне строителството на поредното разширение (около 4000 кв.м.) на своето производство, където ще бъде концентрирано изцяло производството на термо помпите въздух-вода.

Управителят на фирмата Марели Системс ЕООД (Mareli Systems) Георги Чимев категорично заявява, че местната власт в Симитли работи изцяло в интерес на всички граждани и фирми в града. И в лицето на Апостол Апостолов винаги са имали добронамерен партньор, който никога не е възпрепятствал нищо в тяхната работа. Дори напротив, винаги когато е имало нужда от подкрепа, той и неговата администрация са съдействали и помагали. С професионалното управление на Апостол Апостолов, бизнес атмосферата в града е повече от добра и по никакъв начин управителят не съжалява че е решил да изгради и развие Марели Системс ЕООД (Mareli Systems) на територията на община Симитли.

„Аз съм го казвал винаги навсякъде, ще го кажа и сега: Ако всички общини в България се управляваха по начина, по който управлява Апостол Апостолов община Симитли, то със сигурност много градове щяха да имат коренно различен облик. - споделя Георги Чимев. - От управлението на Евро проектите до създаването на перфектната бизнес среда - нивото на екипа „Апостолов“ е повече от отлично!

Всички ние можем да видим как малък град като Симитли не спира да се развива във всички направления - от паркове и спортни площадки до индустриална зона, създаваща предпоставки за повече и повече работни места.”