Премини към основното съдържание

Весел "Ден на талантите" в "Ян Бибиян" - ДГ "Радост" град Симитли

image

Проведоха поредното мероприятие по проект на Община Симитли и в партньорство Сдружение „Коматиница“ – отговорно за изпълнението на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“ с мото „Сладкодумни разказвачи” и „С песен светът е чудесен“.

Умели разказвачи, талантливи актьори в приказки и гласовити изпълнители на български народни песни, децата от IV-та група ,,Мечета” към филиал „Ян Бибиян“ на Детска градина „Радост“ в град Симитли, се забавляваха отново, играейки, празнувайки и показвайки чрез словесни, музикални и приложни умения своите таланти. Всички присъстващи деца получиха награди - занимателни книжки и цветни моливи, с които да продължат да творят и мечтаят, оцветявайки и рисувайки.

Екипът от Сдружение „Коматиница“ – педагозите: Мартина Георгиева, Мария Шалдева, Екатерина Бамбова, Емилия Косова и Вяра Боянска, бяха пряко ангажирани в подготовката на децата за днешния празник, подпомогнати в организацията от своите колеги – Гергана Бялкова-Китановска и Анелия Карадакова.

От месец март 2019 г. – начало на стартиране на проекта и към днешна дата, Сдружение „Коматиница“ реализира успешно планираните мероприятия по Дейност 3, получавайки съдействие от педагогическия персонал и експертите по образователни дейности по проекта от ДГ„Радост“ и от „ДГ – с. Долно Осеново“.

Гости на мероприятието бяха родители, членове на екипа за управление на проекта, директор в ДГ „Радост“ и главен експерт, отдел "Техническа верификация" в Главна дирекция "Верификация", Изпълнителна агенция "Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерство на образованието и науката, който извърши проверка „на място“ в същия ден.

„Ден на талантите“ се реализира в изпълнението на проектна дейност по проект на Община Симитли - „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.