Премини към основното съдържание

Учениците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Симитли взеха участие в стимулираща и иновативната работилница

Dream Space Bulgaria, ученици,

Учениците от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Симитли имаха възможността да участват в стимулираща и иновативна работилница, предоставена от Dream Space Bulgaria. Това е платформа, която се фокусира върху работата в екип и решаването на реални проблеми.

 

Работилницата дава отлична възможност за учениците да развият уменията си в областта на информационните технологии и да приложат знанията си в практическа среда. Задача, която им бе възложена при тяхното посещение е да подобрят сайта на Dream Space Bulgaria. За целта учениците бяха разделени на групи от по шест души и колективно да разработят поставената им задача.

 

Работата в екип е ключов елемент на проекта. Учениците имаха възможността да се състезават с други групи и да сътрудничат, за да намерят решения на различни предизвикателства. Това помогна на учениците да развият комуникационните си умения и да се научат да работят като екип.

 

Оптимизирането на уеб сайта беше предизвикателство, което изискваше от децата да се фокусират върху детайлите и да работят внимателно. Те трябваше да направят сайта по-лесен за използване, по-бърз и по-добре структуриран.

 

Занятието допринесе и за сплотяването на колектива. Учениците се научиха да работят заедно и да постигат общи цели. Те се подкрепяха един друг и помагаха взаимно да се преодолеят предизвикателствата.

 

Като признание за усилията си, учениците бяха наградени с индивидуални награди. Това им помогна да се почувстват оценени за работата си и да се мотивират за бъдещи проекти.

 

Dream Space Bulgaria продължава да работи в тази посока, предоставяйки на младите хора възможността да се развиват и да се подготвят за бъдещи кариери в технологичната индустрия. Тези инициативи са отличен начин за учениците да приложат техническите си умения в реални среди, да усъвършенстват социалните си умения и да се мотивират да постигнат по-големи успехи в бъдеще.