Премини към основното съдържание

Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли отбелязаха Световния ден на числото Пи и международния ден на математиката

числото ПИ,

Днес по света се чества един от най-необичайните празници – Световен ден на числото Пи (International Pi Day) и международен ден на математиката.

По този повод, учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли отбелязаха празника като изработиха проекти под ръководството на учителите по математика и подредиха във фоайето на втория етаж.

За първи път този ден се отбелязва през 1988 година. Математическият празник се провежда днес, защото датата 3.14 (при изписване на месец преди ден) е същата като първите три цифри в числото „Пи” – 3,14159265359.

Числото Пи е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. То е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа.

До 31-я знак след десетичната запетая, числото изглежда така 3,1415926535897932384626433832795.

Приблизителната стойност на Пи, изразена като обикновена дроб е 22/7.

Константата е от съществено значение в областта на архитектурата и строителството и често е била използвана от ранните астрономи.

Освен Денят на Пи, 14 март е рождената дата на Алберт Айнщайн.