Премини към основното съдържание

Ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - град Симитли с награда в регионален кръг от Националното ученическо състезание

Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - град Симитли за пореден път ни зарадваха, като спечелиха първо място на регионалния кръг в Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

 

Състезанието се проведе в град Благоевград, където борбата за първото място е била измежду пет отбора.

 

Мероприятието е включено в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието и науката.

 

Участието в ученическото състезание е отборно. Тази година отборът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли е в състав: Гергана Георгиева Шопова, Николета Бориславова Топузова, Екатерина Красимирова Раклеова и Валерия Иванова Кюпова – ученици от VII „б“ клас.

 

Състезанието включва теоретическа и практическа част. Теоретическата част е проверка на усвоените знания от I до VII клас чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Тестът съдържа 30 въпроса от изучавания материал по Програмата на МОН за обучение на действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. Въпросите в теста са групирани в следните раздели: Природни бедствия; Промишлени аварии и катастрофи; Индивидуални и колективни средства за защита; Пожарна безопасност; Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението; Неутрализиращи разтвори при замърсяване с амоняк и хлор; Първа помощ.

 

Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора (четвъртият състезател е резерва). Практическата част на състезанието се осъществява в учебни центрове по теми и учебни въпроси.

 

Отборите се състезават комплексно за време и правилно действие в различни ситуации. За време на отбора се взема времето от влизането на отбора в първия учебен център до излизането на последния състезател от отбора от последния учебен център, т.е. достигнал финала.

 

Желаем успех на отбора в предстоящия областен етап от състезанието!