Премини към основното съдържание

Световен ден на добротата

Световен ден на добротата

Днес отбелязваме Световния ден на добротата и Международния ден на незрящите.

Няма нищо случайно защо двата дни са съвместени в една и съща дата и защо са свързани помежду си.

Зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност, имат необходимостта да помагат на нуждаещите се, а слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите. 

Международният ден на слепите хора е обявен от ООН през 1946 г. за 13 ноември - рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който полага основите за световното обучение на слепите и основава първия в света интернат за слепи в Париж.

Отбелязването на 13 ноември като Световен ден на добротата е свързано с това, че на този ден през 1998 г. в Токио е открита първата конференция на Световното движение за доброта, в която участват Австралия, Канада, Япония, Тайланд, Сингапур, Великобритания и САЩ.

Нека бъдем добри и помагаме!