Премини към основното съдържание

Стартира третата кампания за записване за  срочна служба в доброволния резерв

срочна служба, доброволния резерв, доброволна казарма, казарма, записване

В Симитли може да се запишете за срочна служба в доброволния резерв. Стартира третата кампания за записване за  срочна служба в доброволния резерв /така наречената доброволна казарма/.

 


Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:
- в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново –90 длъжности
- във факултет по „Артилерия,ПВО и КИС” гр. Шумен –60 длъжности
- във военно формирование 22160 Плевен – 100 длъжности

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено най-малко основно образование;
2. да са годни за служба в доброволния резерв;
3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да нямат друго гражданство;
7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 


Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:
1. начална военна подготовка;
2. специална военна подготовка;
3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили;
Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 07.09.2023 г. За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание /1016 лв +добавки/,както и платен отпуск 8 дни за целият курс на обучение. За останалите превилегии и подробности можете да се обърнете към посочените контакти.

 

Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 28.04.2023 г.


 
 За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 
- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34 
- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.
 - интернет сайтове; -на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg