Премини към основното съдържание

"Седемте древни чудеса на античната епоха" бе темата на специален урок, проведен в училището в Долно Осеново

Съвместен урок по време на ваканция с учениците от 5 клас се проведе в Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" - село Долно Осеново. 

 

Концепцията на урока имаше за цел да представи знанията и уменията на петокласниците постигнати през учебната година чрез различни теоретико- практически задачи, представени на български и английски език.  

 

Урокът "Седемте древни чудеса на античната епоха", ръководен от Йорданка Николова - старши учител по история и цивилизация и Десислава Даскалова - учител по английски език, беше представен като изследователска експедиция за съвместна работа между български и американски археолози. 

 

Всеки екип успя да се справи с възложената мисия и да представи пред гостите интересна информация за древните чудеса на Древността. 

 

В своето изпълнение урокът обедини различни учебни дисциплини, с което се постигна много добра междупредметна връзка, като очакван резултат от процеса на обучение.