Премини към основното съдържание

Председателят на ОбС – Симитли Вилимир Александров представи мерките, които общината предприе за справяне с COVID кризата по време на научен форум

Председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров взе участие във второто издание на студентски колоквиум „Политики и управление по време на кризи“ в Нов български университет.

 

Той представи презентация и научен доклад на тема: „Управление на градовете по време на криза: примерът на община Симитли и пандемията от COVID – 19”.

 

По време на студентския колоквиум Вилимир Александров изтъкна, че община Симитли стриктно е спазвала всички разпоредби на здравните власти, но също така е предприела и редица допълнителни действия с цел запазване живота и здравето на населението.

 

От научния му доклад стана ясно също, че община Симитли е успяла да реагира адекватно на ситуацията, което е довело и до сравнително по – леко преминаване през COVID кризата.

 

Студентският колоквиум „Политики и управление по време на кризи“ се организира от департамент „Политически науки“, съвместно с департамент „Администрация и управление“ и департамент „Национална и международна сигурност“ в НБУ.

 

Водещи на събитието бяха доц. д-р Евелина Стайкова, департамент „Политически науки“, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, департамент „Администрация и управление“ и гл. ас. д-р Дафинка Сидова, департамент „Национална и международна сигурност“. 

 

Докладите на участниците в колоквиума ще бъдат публикувани в колективен сборник.