Премини към основното съдържание

Почитаме интересен, но малко познат светец

Свети апостол Марко, наречен Йоан, за когото свети Лука споменава в книгата "Деяния на светите апостоли" (Деян. 15:37) бил поставен от апостолите за епископ на Вавилон и ревностно се подвизавал в проповядването на Евангелието.

 

Той достигнал до такова дръзновение към Бога, че дори и сянката му изцелявала болните. Св. Аристарх, за когото апостол Павел споменава в посланията си (Кол. 4:10; Филим. 1:24), бил епископ на Апамея Сирийска. Свети Зина бил ученик и сътрудник на апостол Павел.

 

Около 64 година след Р.Хр., когато свети апостол Павел написал посланието си до Тит, той се трудел на о. Крит заедно с Тит. (виж Тит. 3:13).