Премини към основното съдържание

Определени са местата за поставяне на агитационни материали в община Симитли

Със своя заповед кметът на Община Симитли Апостол Апостолов определи места, на които е позволено да се поставят агитационни материали (плакати, обръщения и други) във връзка с предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат на 2-ри октомври 2022 г.

 

Поставянето на агитационни материали е разрешено на таблото в началото на цветната алея пред блока на улица „Христо Ботев“.

 

Забранява се:

 

- поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателя или концесионера;

 

- поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електрически стълбове, както и в превозните средства на общинския транспорт;

 

- използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

 

- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.

 

За поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и други, които не са общинска собственост, е необходимо съгласието на собственика на частния имот.

 

Кметовете на кметства и кметските наместници определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

 

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок сред изборния ден трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

Нарушителите на издадената заповед се санкционират, съгласно Изборния кодекс!