Премини към основното съдържание

 Община Симитли с ново управление. Децата поеха властта

Дама седна на кметския стол в Община Симитли днес.

 

Както повелява дългогодишната традиция, на 1-ви юни в Община Симитли властта поемат децата. Кмет на общината стана Полина Юручка, а Апостол Апостолов символично предаде властта, като връчи на своя приемник ключа на общината.

 

В началото на церемонията по връчване на ключа, Апостолов заръча на младите управленци да споделят своите тревоги и да предложат техните идеи за развитие на Симитли.

 

Винаги сте добре дошли при нас, за да се посъветвате, за да разрешим даден проблем, който имате, за да споделяте свои идеи, защото това е ваше право и защото вие сте бъдещето на община Симитли!“ – сподели още Апостолов.

 

Заместник-кмет по икономика и стопанска дейност бе Страхил Христов. Зам.-кмет по социални и хуманитарни дейности – Яница Стефанова. Директор на Дирекция строителен контрол, Екология, Европейски проекти и програми – Денислава Стамболийска. Директор на Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ – Илко Гиздов. На мястото главен специалист „Социални дейност“ застана Стефан Георгиев. Никол Стоименова пое Дирекция „Финансово-счетоводно обслужване и управление на човешките ресурси“. Веселин Борисов застана на мястото на Мл. Експерт „Административно-правно и информационно обслужване“. Главен експерт „Екология“ стана Ива Памуклийска. Ст. Експерт Техническо обслужване, проекти – Мартин Бързачки. Мястото на председателя на Общински съвет зае Милен Миленков, а на технически сътрудник – Никол Христова.

 

Детския парламент се запозна с работата на всеки отдел в общината, след което се събра на заседание. На срещата те обсъдиха идеите си за развитието на града, а за финал ги представиха на кмета Апостолов, който обеща да помисли и да работи върху тяхното осъществяване.