Премини към основното съдържание

ОбС председателят Вилимир Александров участва в регионална конференция

Председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров взе участие в регионална конференция „Европейската интеграция, възможни сценарии пред ЕС-2035 г.“, в рамките на проект „InDivEU - Integrating Diversity in the European Union“ (Интегриране на различията в Европейския съюз). Събитието бе организирано от Нов български университет и Трансевропейската асоциация за политически изследвания (ТЕПСА).

 

Целта на събитието бе да бъдат представи 5 потенциални сценария за интеграция/дезинтеграция в ЕС и техните ефекти върху регионалното развитие и регионалните политики. Сценариите са развити като резултат от международно проучване, което изследва ефектите, които „диференцираната интеграция“ (развитието на ЕС на „различни скорости“) в ЕС има върху процесите на управление на различните нива в съюза. 

 

След края на конференцията, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров коментира, че подобен вид форуми са изключително полезни, тъй като по време на тях се осъществява междуинституционален обмен на информация и съвети, които биха били полезни и за развитието на Община Симитли. 

 

На регионалната конференция участие взеха бивши и настоящи народни представители, областни управители, председатели на общински съвети и други. В хода на дискусията, проведена по време на форума, присъстващите изказаха своите впечатления и коментари върху представената тема и пожелаха на организаторите успешно финализиране на проекта!