Премини към основното съдържание

НЧ „Св. Климент Охридски“ – град Симитли проведе отчетно – изборно събрание

Отчетно – изборно събрание на членовете на Народно читалище „Св. Климент Охридски“ – град Симитли бе проведено днес. В рамките на събранието бе представен и приет отчет за дейността на културния институт в периода 2019 – 2021 година.

 

Докладчик бе секретарят на читалището Димитринка Байракова. Тя отбеляза, че в посочения период е била развивана активна читалищна дейност чрез различните школи, които функционират към културния институт. Представена бе и детайлна информация за участията на читалището в различни регионални и национални състезания и форуми.

 

Акцент бе поставен върху участието на читалището в културния живот на град Симитли чрез организирането на различни събития по повод празници и други. Отчетена бе и активната дейност на читалищната институция при организирането на фестивала на кукерските и маскарадните игри „Симитлия – Древната земя на кукерите“.

 

В отчета бяха представени всички дейности, свързани с подобряване на материалната база на читалищната библиотека, както и с обновяване и попълване на библиотечния фонд с нова и разнообразна литература, която да отговаря на нуждите на населението и учениците.

 

По време на отчетно – изборното събрание бе проведено гласуване за избор на читалищно настоятелство от 7 души, като в хода на гласуването бе преизбрано настоящото такова.

 

На събранието присъстваха зам.-кмета на Община Симитли Евгения Георгиева, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров и служители на общинска администрация, кметове на населени места, представители на читалищата в селата в община Симитли, културни дейци и граждани.

 

Г-жа Евгения Георгиева изказа специални благодарности към екипа на читалището за усърдната работа, желанието и ентусиазма на читалищните служители. Зам.-кметът на Община Симитли пожела на целия екип успех и творческо вдъхновение.

 

В хода на отчетно – изборното събрание бе обърнато специално внимание на 100-годишнината на културния институт и събитията, които ще бъдат организирани за отбелязване на читалищния празник. Обявено бе и участието на самодейци от Симитли в ХVI събор на народното творчество – „Пирин пее“ 2022 г., който ще премине под патронажа на президента на Р България Румен Радев.