Премини към основното съдържание

Награди за красиви рисунки в Детска градина - с. Долно Осеново

Днес, в Детска градина - с. Долно Осеново, се проведе второто награждаване на победителя в Конкурс за детска рисунка ,,МОЯТ СВЯТ В МОЯ ГРАД“.

 

Голямо старание бяха положили малчуганите, за да пресъздадат върху белия лист как виждат света с невинните си детски очи. Това пролича в красивите рисунки, които всички те бяха сътворили.

 

Победител във втория етап от конкурса е 7-годишната Ивайла Беличанова от Четвърта подготвителна група ,,Пчелички“.  Рисунката й, регистрирана под номер 24, се открои измежду останалите с оригиналност и талант. В нея, с помощта на пастели и моливи, малката художничка беше сътворила ярък и внушителен замък.

 

Ивайла Беличанова единодушно беше класирана на първо място след проведено на място гласуване, в което взеха участие – Бисер Сегменов – кмет на с. Долно Осеново,  Величка Ботушова - секретар и библиотекар на читалище с. Долно Осеново и любимецът на всички деца – Бате Брано. Тя  получи като награда  раница, оборудвана с нови пособия и помагала, а всички останали участници - тениски в червено с логото на проекта. 

 

За децата беше организирана забава под формата на игра, която  представи на участниците теми за здравословното хранене, кратка беседа за предимствата и важността на зеленчуците и плодовете в ежедневието ни, които бяха онагледени с подбрани свежи плодове и зеленчуци, с които децата с удоволствие се почерпиха.

 

Днешното мероприятие е част от изпълнението на проекта „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОПНОИР, Дейност 5 "Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“.