Премини към основното съдържание

Международен ден на толерантността

толерантност

На 16 ноември 1996г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

 

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

 

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

 

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

 

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел.

 

 Какво е това толерантност?

 • да проявяваме търпимост към различните;
 • да зачитаме правата на всички ;
 • да зачитаме мнението им;
 • да проявяваме състрадание;
 • да проявяваме милосърдие;
 • да уважаваме човешкото достойнство;
 • способност да се поставяш на мястото на другия;
 • признаване на равенството между хората;
 • признаване на многообразието;
 • отказа да доминираш над другите;

 

Принципи на толерантността:     

 • Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
 • Един за всички, всички за един!
 • Рамките ограничават човешкия дух.
 • Не издигай стени!
 • Търпение, доброжелателност, разбиране.
 • Не бъди безразличен!
 • Обичай!
 • Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
 • Това е да бъдеш ЧОВЕК!

 

Как да станем толерантни ?

 • взаимоопознаване
 • взаимоуважение
 • доброжелателност
 • сдържаност
 • отстъпчивост
 • комуникативност
 • търпимост
 • хуманност