Премини към основното съдържание

Местната власт от четири области ще дискутира проблемите на хората със зрителни уврежания

Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление(ФРМС) организират Информационен ден в рамките на Застъпническа и информационно-образователна кампания „Визия за Зрение“, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

 

Информационната среща ще бъде проведена на 5 октомври 2021 година (вторник) от 10.00 до 13.00 часа в конферентна зала „Едно“, хотел „Рила“, улица „Цар Калоян“ No 6, град София.

 

Целта на информационната среща е пряко осведомяване на възможно най-голям бройслабозрящи и незрящи лица на територията на областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

 

Информационният ден е предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащите грижи за тях лица (членове на семействата им и близки), както и за ангажирани с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и интеграция).