Премини към основното съдържание

Зам.-кметът на община Симитли Евгения Георгиева взе участие в представянето на проект "Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени"

Заместник - кметът Евгения Георгиева взе участие в представянето на проект "Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени", в който община Симитли е партньор.

 

Водеща община по проекта е Благоевград, а освен Симитли, партньори са още общините Кочериново и Бобошево, както и ѝ Асоциацията за развитие на Норвегия.

 

Пред присъстващите в залата, зам.-кметът Евгения Георгиева заяви, че е изключително щастлива от факта, че община Симитли е част от този проект.

 

"Сигурна съм, че проектът ще бъде реализиран успешно и че чрез него ще подобрим качеството на живот на хората в нашите общини. Заедно можем да запазим нашия общ дом - планетата Земя", каза още тя и допълни, че общо задължение на всички е да пазим планетата чиста.

 

Общата цел на проект "Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени" е да се повиши капацитета на общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката и адаптиране на стратегическите планове и програми с оглед преодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата.

 

Общият бюджет на проекта е 792 597.61 лева. За община Симитли предвидените средства са в размер на 111 365.50 лв. БФП. Периодът на изпълнение на проекта е 08.11.2021 г. - 08.112023 г.