Премини към основното съдържание

В заключителна среща, онагледиха постигнатото по проект на Община Симитли

В Симитли проведоха заключителна среща по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по ОПНОИР, в изпълнение на проектна Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ в изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02,  който ОБЩИНА СИМИТЛИ изпълнява.

 

Срещата се състоя днес, 10.09.2021г., в сградата на Общинска администрация – Симитли от 10:30 часа. Присъстваха родители, представители на общинските власти, лицата, включени в субсидирана заетост, психолозите, участвали в дейност 2, преподаватели по български език от детските градини, както и експертите по образователни дейности, взели участие в изпълнението на Дейност1.

 

Още преди началото на срещата, присъстващите получиха информационни материали.

 

Мероприятието започна с презентация на тема „Проектни дейности и тяхното реализиране“, представена от ръководителя на проекта – Маруся Филатова. С нея бе онагледена основната информация за проекта – неговите цели, срок на изпълнение, партньори, дейности, източници на финансиране.

 

След презентацията, организатори и гости на събитието дискутираха по въпроси, свързани с проекта и неговото изпълнение.

 

Представен бе и филм за проекта и за проведените през времетраенето му мероприятия. Чрез филма бяха показани части от обучението по български език, от организираните викторини, спортни празници на открито, както и от мероприятия с участието на родители-деца. Целта на филма е да покаже постигнатото и да онагледи единството на жителите на общината. Изготвеният филм ще е постоянно представен в център "Равни" и предстои да бъде публикуван в отделните му съставни трейлъра във Facebook страницата „Активни младежи в община Симитли“ (https://www.facebook.com/aktivnimladeji/).

 

На финала на срещата, присъстващите споделяха, че плануваното в проектните дейности и до тук изпълненото и реализирано, по проекта, като резултат си заслужава и след проведените дейности е останала следа, която ще се запази и за в бъдеще, и си пожелаха да има още такива успешни проекти.

 

Заключителната среща по Дейност 5 е организирана от Сдружение „Активни младежи“ – град Симитли, един от партньорите в изпълнението на проекта. Тя се проведе при спазване на въведените временни противоепидемични мерки – не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.