Премини към основното съдържание

На 12 май започва планова профилактика на водопроводната мрежа в община Симитли

Общинска администрация – Симитли, уведомява, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, ще извърши планова профилактика / почистване и дезинфекция / на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на община Симитли в периода от 12.05.2021 г. до 18.05.2021 г. при следния график:

 

гр. Симитли и с. Градево:

От 08:00 часа на 12.05.2021г. – сряда до 17:00 часа на 13.05.2021г. - четвъртък

с. Брежани и с. Полето:

От 08:00 часа на 13.05.2021г. – четвъртък до 17:00 часа на 14.05.2021г. – петък

С. Крупник, с. Полена и с. Черниче:

От 08:00 часа на 17.05.2021г. – понеделник до 17:00 часа на 18.05.2021г. - вторник

 

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване и в периода на профилактиката за конкретно населено място водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди.