Премини към основното съдържание

Днес е Международният ден на светлината

Международен ден на светлината, ч6 май

Международния ден на светлината се отбелязва ежегодно на 16 май, за да отбележи значението на светлината в науката, изкуството и културата. Денят повишава осведомеността относно базираните на светлина технологии и научното и културно значение на светлината. Датата 16 май е избрана, защото е годишнината от първата успешна операция на лазера през 1960 г. от физика и инженер Теодор Майман. 

Международният ден на светлината е признат от 2018 г. и е инициатива на ЮНЕСКО. Според ЮНЕСКО, целта на Международния ден на светлината е да „подчертае пред гражданите на света значението на светлината и оптичните технологии в техния живот, за тяхното бъдеще и за развитието на обществото“.

Светлината е съществена част от живота ни и има множество приложения в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Използва се в комуникацията, медицината, енергетиката, сигурността, развлеченията и много други области. Разбирането на свойствата на светлината и как тя взаимодейства с материята е от решаващо значение за напредъка в тези области