Премини към основното съдържание

Група "Мики Маус" на ДГ - с. Долно Осеново, отбеляза Световния ден на толерантността

С много игри и забавления децата от група "Мики Маус" на Детска градина - с. Долно Осеново, възпитаници на г-жа Госпожа Гергана Филчева и Госпожа Рукие Топузова, отбелязаха Световния ден на толерантността!

 

По интересен подход, съчетавайки спортуване, забава и придобиването на нови знания, малчуганите научиха, че трябва да бъдат винаги добри приятели, толерантни, никога да не проявяват агресия към никого, да бъдат добри и отзивчиви. 

 

На 16 ноември 1996г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел.