Премини към основното съдържание

Ежедневна дезинфекция срещу коронавируса се извършва в сградата на Общинска администрация – Симитли

Ежедневна цялостна дезинфекция срещу коронавируса се извършва в Общинска администрация – Симитли. Почистването в сградата на Община Симитли се осъществява с дезинфектант, който е разрешен от Министерството на здравеопазването.

 

Особено внимание се отделя на т.нар. „критични точки“. Става дума за повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните такива (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

 

Освен това в сградата на Община Симитли не се допускат лица без поставени маски, покриващи носа и устата. В определени зони има поставени дезинфектанти за ръце, които могат да се използват от всички лица, на които им се налага да посетят Общинска администрация. Следи се и за недопускане струпването на хора на едно място.