Премини към основното съдържание

Добра новина! Община Симитли с одобрен проект по процедура ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2 по Плана за възстановяване и устойчивост

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, Община Симитли, нов проект, спечелен проект

Добрите новини за Община Симитли продължават! С радост споделяме, че Община Симитли е с нов одобрен проект по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.028 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ - ПОКАНА 2, КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът предвижда дейности, свързани с демонтаж, доставка и монтаж на оборудване за външно изкуствено осветление на система за автоматизация и управление и система за мониторинг на потреблението на енергия на територията на град Симитли и село Черниче, както и доставка и монтаж на съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление на територията на град Симитли.

Основната цел на проектното предложение е да бъде реализирано енергийно спестяване в крайното потребление на енергия чрез устойчивото използване на ресурсите и прилагането на принципите на кръговата икономика, климатичните изменения и зелената инфраструктура посредством технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на град Симитли и село Черниче.

Срокът за изпълнение ще започне от дата на подписване на Договор за изпълнение между Община Симитли и Министерство на енергетиката, което предстои в следващите месеци.