Премини към основното съдържание

Днес е Велики вторник

Днес е Велики вторник - вторият ден от Страстната седмица. Ден за поучения и последни нравствени наставления. Иисус ни дава пример как да благотворим - не като даваме от излишъка си, а както бедната вдовица да отделим от последните си материални средства.

 

Този ден Църквата избира за поука. В църквата се чете Притчата за десетте девици. В нея се разказва за пет мъдри и пет неразумни девици, като се подразбира пет мъдри и пет неразумни човешки души. Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните - само чисти светилници. Светилниците в тази притча символизират телата, а маслото - елеят, е символ на милостта. На гръцки език "милост" се произнася "елеос". На празничната утреня освещаването на църквата се усилва от запалването на свещите и елея, когато се пеят псалмите за многото милости Божии към избрания народ.

 

Христос разказал притчата за девиците на вярващи, за да им покаже, че трябва винаги да са готови да срещнат Небесния Жених с целомъдрие, милостиня и готовност за добри дела.

 

В нощта срещу Велики вторник, Иисус Христос бил във Витания, а на сутринта дошъл в Йерусалимския храм, където поучавал народа.

 

Първосвещениците и старейшините, като слушали Неговите притчи, разбирали, че говори за техните грехове и искали да го заловят, но и се бояли да го нападнат открито, защото хората го почитали като пророк.