Премини към основното съдържание

Директори на училища и работодатели коментираха проблемите на професионалното образование

Община Симитли бе домакин на работна среща мужду работодатели и директори от училищата на община Симитли и представители от Дирекция „Бюро по труда“, която се проведе в заседателната зала на ОбА – гр. Симитли във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.

 

Заседанието е организирано по инициативата на РУО – Благоевград. Основната му цел е да се информират и подпомогнат работодателите при изготвянето на заявки за съответната професия/специалност за прием на ученици вVIII клас за учебната 2023/2024 година.

 

Срещата се състоя на 30 ноември от 14:00 часа. На нея присъстваха кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, зам.-кметът – Евгения Георгиева, инж. Антоанета Николова – ст. Експерт по професионално образование и обучение, директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли – Таня Янкова, директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Крупник – Венцислав Кълбов, директорът на ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Долно Осеново – Лиляна Качулска, представители от Дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград: Петя Гюрова - Петрова – Директор, Адриана Бачева – началник отдел – „Посреднически услуги“, Митя Димитров – ст. експерт филиал „Симитли“, представители на местния бизнес. 

 

След дискусията, присъстващите стигнаха до обща идея за създаване на работен екип – комисия, съставена от представители на всички присъстващи институции и местния бизнес, за по-добро сътрудничество с цел актуално професионално образование и обучение и кариерно развитие на учениците.