Премини към основното съдържание

Десетокласници от село Долно Осеново започнаха двуседмичен стаж в Общинска администрация - Симитли

9 ученика от ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ – село Долно Осеново започнаха двуседмичен стаж в Общинска администрация - Симитли.

 

Десетокласниците бяха посрещнати от зам.-кмета на община Симитли – Евгения Георгиева, която ги приветства с добре дошли. Учениците представиха себе си, споделиха накъде мислят да продължат по пътя на развитието си, след което започнаха с първата тема от стажа: „Организационна структурата на Общинска администрация – Симитли“.

 

Учениците от десети клас, обучаващи се в професионално направление „Приложна информатика“, професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработка“, ще осъществят своята практика в съответствие с ДОИ и НИП за придобиване на първа степен на професионална квалификация за професия „Оператор на компютър“. Учебното съдържание е съобразено с изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация. 

 

Основната цел на практиката е учениците да приложат усвоените знания и умения в реална работна среда и на реално работно място, да допълнят знанията си и усъвършенстват уменията си със специфичните характеристики на предприятията в зависимост от характера на дейността им, и пазарния им дял, да обогатят подготовката си за държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация; да обогатят правната си култура; да развият професионалните и комуникативните си  способности; да доизградят културата на поведение; да придобият навици да работят в групи и екипи със специалисти; да вземат решения; да изградят умение да представят себе си във връзка с кариерата; да изградят умение да спазват условията за безопасен и здравословен труд; да имат отношение към икономическите проблеми на основата на различни мнения и тези.