Премини към основното съдържание

Децата празнуваха днес в Симитли

В прекрасен празник с голяма веселба, с много песни, танци, игри, фокуси и подаръци се превърна днешният ден за децата на Симитли.

 

Днес малчуганите, дошли на площада, се веселиха на празничния концерт „Децата празнуват“, който бе плануван за 1 юни, но отменен поради лошите метеорологични условия.

 

Празникът откриха специалните гости на тържеството – забавните и неповторими клоуни Типи, Топи и Бипи, които бяха подготвили различни игри и много изненади с веселото детско шоу „Смей се, тичай и играй“.

 

Весели игри, фокуси и изненади и чудни танци се редуваха тази сутрин на пъстрия празник. Красиви танци представиха децата от група „Мечета“, филиал „Ян Бибиян“, група „Пипи Дългото Чорапче“, филиал Ораново и група „Сърнички“, филиал Център.

 

Децата показаха колко умни са те и заедно рецитираха стихотворението „Аз съм Българче“.

 

Всички участници получиха награди.

 

На празника присъстваха кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, зам.-кметът Евгения Георгиева, директорът на ДГ „Радост“ – Виктория Янчева, учители, родители и много деца.

 

Организираният празник е част от изпълнението на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02, Процедура №BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, финансирани от Оперативна Програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“