Премини към основното съдържание

Децата от ДГ - с. Долно Осеново, с почтителен реверанс към ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и Здравна служба - Долно Осеново, по повод Международния ден на Земята

В знак на признателност към труда на медиците, обгрижващи хората в с. Долно Осеново и като продължение на традициите на приемственост между детска градина и училище, децата от 3 гр. с учители г-жа Н. Чаушева и г-жа С. Гандрина засадиха Туи в дворните пространства на двете институции. 

Мероприятието бе предшествано от електронна презентация, посветена на Деня на Земята и изнесена от г-жа Чаушева пред децата.

Денят протече под надслов „Всеки ден е Ден на Земята“ и бе отбелязан подобаващо и в останалите детски групи с екологичен театър, музика, игри, творческа дейност, системно облагородяване на дворното пространство в детската градина.

Дейността включва част от теми, планувани по проект по ОП НОИР, № BG05M9OP001-2.018-0010–2014BG05M2OP001-C02, „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвимите групи в община Симитли“