Премини към основното съдържание

Децата от Детската градина в село Долно Осеново показаха колко много знаят за безопасното движение по пътищата и правилата за пресичане

Във връзка с „Ден на безопасността на движение по пътищата“ и Годишен план за дейността на Детска градина - село Долно Осеново в двора на детското заведение се проведе открита демонстрация по безопасно движение по пътищата.

 

На подвижна интерактивна площадка по безопасно движение по пътищата със ситуирани върху нея пътни знаци и светофар, децата показаха завидни знания по отношение познаване на основните пътни знаци, правилата за безопасно движение и пресичане на улицата, значението на светлините на светофара.

 

Демонстрацията бе съпроводена и с провеждане на образователни игри по темата.