Премини към основното съдържание

Деца, родители и учители на ДГ "Радост" и ДГ - с. Долно Осеново се забавляваха на еднодневна екскурзия

Децата от група „Сърнички“ , филиал „Център“ на Детска градина „Радост“ – Симитли и децата от подготвителните групи „Калинки“ и „Пчелички“ на Детска градина – с. Долно Осеново, заедно с техните родители и педагози, бяха на увлекателна, познавателна и в същото време весела еднодневна екскурзия.

 

Денят започна с посещение на квартал ,,Вароша“ – град Благоевград и църквата „Въведение Богородично“, където екскурзиантите имаха възможност да чуят повече за миналото и историята на града и на квартала. Те успяха да опознаят живота на различни личности, свързани с историята на града и да научат повече за посетените забележителности.

 

След кратката беседа и разходка около най-старинната част на града, участниците се отправиха към парк Бачиново. Там, на чист въздух и прохлада, деца, родители и учители се отдадоха на разходки, игри и много забавление.

 

Денят премина с невероятни емоции и вълнуващи преживявания за малки и големи.

 

Наред с всеобщите игри и веселие, те се запознаха с богатото културно и историческо наследство на Благоевград и околността, което е и една от основните причини за провеждането на еднодневната екскурзия – да се създаде по-тясна връзка между дете-родител-учител и да се стимулира активното участие в образованието и обучението чрез повишаване на неговата привлекателност за децата.

 

Екскурзията се реализира в изпълнение на проект ,,Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по който Детска градина „Радост“ и Детска градина – с. Долно Осеново са партньори, Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0010-C02, Процедура №BG05M9OP001-2.018, съфинансирани от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Дейност 3 ,,Работа в общността за формиране на подкрепяща среда“.