Премини към основното съдържание

Без промяна в размера на данъците и тази година в Община Симитли! Отстъпка за всички, платили данъците си за 2024 година, до края на април

Община Симитли, данъци, местни данъци и такси

Общинска администрация – Симитли уведомява всички граждани и собственици на имоти в Общината, че вече могат да заплащат своите задължения за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2024 година.

Дирекция "МДТ" започва да приема граждани, които желаят да покрият своите задължения за настоящата година и да се възползват от 5 % отстъпка. Данъчно задължените лица ще могат да ползват отстъпката, ако заплатят цялото си задължение за текущата година до 30 април.

Местните данъци и такса битови отпадъци могат да се заплащат на касите в данъчна служба в община Симитли, в брой или чрез терминал за плащане, както и във всички касови салони в селата Крупник, Брежани, Полето, Долно Осеново, Полена и Черниче.

За удобство на всички жители, които не са на територията на общината, се предоставят и следните възможности за заплащане на своите задължения:

Безкасово по банкова сметка на Община Симитли

ИНВЕСТБАНК

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG34IORT80498400568400

 

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащане, след проверка  на задълженията си на интернет страницата на община Симитли. За ползване на тази услуга е необходимо да се снабдите с ПИН код от община Симитли, Дирекция „МПОС“.

 

На касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) в цялата страна с код за вид плащане:

442100 – Данък върху недвижимите имоти

442400 – Такса за битови отпадъци

442300 – Данък МПС

441400 - Патент и данък върху таксиметров превоз

442800 - Туристически данък

448013 - Такса куче

442500 - Данък придобиване

 

Патентният данък за 2024 година, може да бъде внесен на четири равни вноски, както следва:

Първа вноска - до 31 януари 2024 година.

Втора вноска - до 30 април 2024 година.

Трета вноска - до 31 юли 2024 година.

Четвърта вноска - до 31 октомври 2024 година.

 

Данък върху превозни средства, данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци, могат да се заплатят на две равни вноски в следните срокове - до 01 юли и до 31 октомври 2024 година.

Срока за внасяне на туристическия данък е до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Таксата на собственици, които са регистрирали своето куче в Община Симитли е 15 лева годишно и срока за заплащане на данъка е до 31.04.2024 година или в едномесечен срок от датата на придобиване на домашния любимец, ако е след посочената дата.