Премини към основното съдържание

Вижте при какви правила ще се извършва запалването на Сирнишките огньове в община Симитли

Със заповед на кмета на Община Симитли Апостол Апостолов се въвеждат следните забрани при паленето на Сирнишките огньове:

 

1. Паленето на огньове в близост до сгради, постройки, съоръжения, както и изгарянето на автомобилни гуми и леснозапалими горива и материали;

 

2. Паленето на огньове при силен вятър.

 

В същата заповед се регламентира, че извършването на обредните традиции, свързани със Сирни заговезни (паленето на огньове за здраве и благоденствие) трябва да става контролирано и при непрекъснато наблюдение. Всички огнища трябва да са загасени най- късно до 21:00ч. на 06.03.2022г.

 

На нарушителите се налага санкция, съгласно Наредба №1 за осигуряване и спазване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на община Симитли.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началника на Участък Симитли към 02 РУ-Благоевград и на всички кметове на кметства и кметски наместници, намиращи се на територията на община Симитли.