Премини към основното съдържание

Весел празник с много забава, пъстроцветни рисунки и награди в ДГ "Радост" - Център

image

Весел празник, изпълнен с много щастливи емоции, забавни игри, пъстроцветни рисунки и награди бе днес в двора на ДГ „Радост“, филиал „Център“ в град Симитли. Събитието бе организирано по повод първото награждаване в Конкурса за детска рисунка „МОЯТ СВЯТ В МОЯ ГРАД“.

Победителят в Конкурса е четиригодишният Кристиан Пилев от първа група „Пчелички“ в Детска градина „Радост“, филиал „Център“ в град Симитли. Рисунката му е на тема „Празнична заря“ като при сътворяването й е използвал нестандартни материали (нарязана сламка и цветни бои) с техника печатане с пръсти. Победителят бе избран днес с гласуване и получи награда – раница с пособия за рисуване, а останалите участници – тениски в синьо, с лого по проекта.

По време на празничното откриване и представяне на изложбата в двора на детското заведение, присъстваха поканени родители, представители на неправителствения сектор в общината и други гости, заинтересовани от мероприятието. За децата бе организирана забава под формата на игра, която представи на участниците теми за здравословното хранене, кратка беседа за предимствата и важността на зеленчуците и плодовете в ежедневието ни, които бяха онагледени с подбрани свежи плодове и зеленчуци, с които децата с удоволствие се почерпиха.

Днешното мероприятие е част от изпълнението на проекта „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по Договор№BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОПНОИР, Дейност 5 "Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“.