Премини към основното съдържание

Третокласници от СУ Симитли се превърнаха в изследователи

Учениците от ІІІ“а“ клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли, определиха вчерашният учебен ден като най-страхотният.

 

Под ръководството на своята учителка, г-жа Иванка Иванова, те проведоха STEM обучение. Изследваха свойствата на въздуха и водата. Работиха разпределени в екипи. Освен лаборанти, имаше фотографи и пишещи, които записваха това, което наблюдаваха и изводите, до които достигнаха.

 

Направиха редица експерименти, насърчавани да споделят идеите си, да наблюдават, да обобщават и да правят изводи. Доказаха по безспорен начин, че въздухът заема място, потапяйки празна чаша във ваничка с вода и установявайки, че залепената лента хартия отвътре на чашата е суха. С голям интерес наблюдаваха как водата се задържа във фуния, поставена в празна бутилка, чието гърло е уплътнено с пластилин.

 

Увериха се, че водата е добър разтворител, но когато доказваха, че в нея има разтворен въздух чрез балон, поставен върху бутилка с газирана вода, който започна да се надува, радостта беше неописуема. Искрено се забавляваха и съревноваваха кой ще прогони най-много мехурчета въздух, духайки през сламка в чаша с вода.

 

Увлечени в експерименталното обучение и спазвайки противопожарните изисквания, учениците с изненада установиха, че каквото и положение да заема една запалена свещ, пламъкът и винаги е насочен нагоре. Разбраха, че това е така, защото когато свещта гори, тя нагрява въздуха около пламъка, той става по-лек и се издига нагоре.

 

Активното участие на децата и обучението чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи, залегнали в проведения урок по Човекът и природата. В отговор на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“, третокласниците направиха и модел на пречиствателна инсталация за замърсена вода. Със задоволство установиха, че ако замърсената вода премине през различни „филтри“: пръст, дребни камъчета, пясък, памук и филтърна хартия, най-накрая в буркана потича бистра, т.е. чиста вода.

 

Окрилени от успеха, екипите заснеха експериментите, споделяха резултатите си и старателно записваха изводите, които, със сигурност, ще помнят дълго, защото STEM е забавно. Вместо да запомнят факти или да имат строго структуриран урок, децата могат да играят, докато учат. STEM позволява на учениците да излязат от полето на теоретичните знания и да се насочат към практическото прилагане на наученото. Те разбират по-добре понятията и явленията, когато им предоставяме различни възможности, чрез които да ги изследват. Така си изграждат представа за света, в който живеят.