Премини към основното съдържание

С обединени усилия за по-добро бъдеще!

Апостол Апостолов , среща, МВР

Днес в Общинска администрация – Симитли, кметът на община Симитли Апостол Апостолов проведе работна среща с целия ръководен състав на Областна дирекция на МВР – Благоевград, начело с директора на ОДП – Благоевград старши комисар Даниел Димитров.

Срещата беше регулярна, като участие в нея взеха кметове на населени места в община Симитли, общински съветници, директори на училища и детски градини и представители на общинска администрация. По време на срещата бе разисквано спазването на обществения ред и в общината.

Срещата премина в конструктивен диалог. Присъстващите бяха обединени в мнението, че трябва да бъдат предотвратени всички причини, допринасящи допускане нарушения в обществения ред. Бяха отчетени грешките в тази посока и съответно обсъдени мерки за тяхното недопускане.

Присъстващите се обединиха около тезата, че спазването на обществения ред зависи от всички нас и от цялата общественост.

По време на срещата бе направен отчет от началникът на ПУ – Симитли г-н Стоян Маламов. За радост на всички присъстващи се оказа, че от така направения отчет, община Симитли отново е първенец с най-малко отчетени криминогенни прояви за годината.

Присъстващите се обединиха около становището, че и занапред трябва да се прави всичко възможно да се ограничи нарушаването на обществения ред, а така също да се направи всичко възможно подрастващите да живеят в една здрава и спокойна среда.

Относно опазването на общинското имущество се реши още по-стриктно да се спазва Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на общината. Кметовете, както и полицейските служители да санкционират всички извършители на противообществени прояви.

Темата за домашното насилие също бе повдигната в дебатите на срещата между представителите на местното ръководство и ръководния състав на Областна дирекция на МВР – Благоевград. Обществото не трябва да е безучастно и не трябва да допуска търпимост към този вид насилие, затова призивът е, всеки който стане свидетел на противообществени прояви, да сигнализира институциите.