Премини към основното съдържание

Родители и експерти взеха участие в първият обучителен семинар по проект на ОПНОИР

image

Успешно премина първият плануван по проект, финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ – семинар, на който се даде възможност да бъде дискутирана темата за методи и подходи към интервенция с родители без разлика от етническия произход, свързана с изпълнението на дейност от проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ , Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01 по ОПНОИР, който ОБЩИНА СИМИТЛИ в партньорство със Сдружение „Коматиница“ изпълнява към днешна дата.

В семинара взеха участие - както родители на деца от ДГ „Радост“ – филиал село Крупник, така и гости – експерти от общинска администрация, от неправителствения сектор и преподаватели от детските градини и средните училища в община Симитли.

Следващото мероприятие по проекта под формата на родителска среща в изпълнение на Дейност 4 , ще се проведе отново в село Крупник през декември.

Целта на плануваните мероприятия е провеждане на широк форум по проблемите, свързани с образователната интеграция и мултикултурното образование, стереотипи, страхове, предразсъдъци, проблеми с участието на родители и всички заинтересовани страни.