Премини към основното съдържание

Под музикален съпровод, откриха и разгледаха фотоизложба „Цветове и светове в община Симитли“

В Симитли отвориха сетивата си и под музикален съпровод, откриха и разгледаха фотоизложба „Цветове и светове в община Симитли“ днес.

 

Подредените, в залата на Общинска администрация – Симитли, фотографии са 50 на брой и са отражение на различни кътчета от родния ни край, магични гледки, природни красоти, кадри от празници, живота и духа на населението на община Симитли, изпратени от граждани.

 

Снимките са най-добрите от тези, които са изпратени и публикувани във Фейсбук страницата „Активни младежи в община Симитли“.

 

Изложбата бе открита от водеща, която приветства гостите и им разказа за идеята на мероприятието.

 

Всички любители на фотографията, изпратили фотоси, получиха грамота за участие от кмета на община Симитли Апостол Апостолов. Грамота за най-добра снимка бе връчена на Стефан Каймакански със снимка „3-ти март“.

 

Нежна музика и вкусен кетъринг, допълващи красивата фотоизложба, предразположиха гостите към едно по-приятно и релаксиращо изживяване.

 

Официалното откриване уважиха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, зам.-кметът Евгения Георгиева, кметовете по населените места в общината,  представители на общинска администрация и граждани.

 

Фотоизложбата е организирана по Проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване, Процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, Код на процедура: BG05M9OP001-2.018, Дейност 5 „     Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“