Премини към основното съдържание

Открит бинарен урок в училището в село Долно Осеново показа колко много знаят и могат десетокласниците

Открит бинарен урок се проведе в ОбУ,, Св.Паисий Хилендарски", сelo Долно Осеново. Учениците от десети клас, под ръководството на своите учители Силвия Сиракова - Крушова и Илияна Яворова, показаха на гостите, сред които колеги, съученици и нашият директор г-жа Лиляна Качулска, знания и умения придобити в часовете по Икономика и Работа с компютър във фирмата.

 

Часът протече под формата на демонстрация на тържествено откриване на учебно-тренировъчна фирма ,,Изкушение", която те създадоха и представиха днес. Целта на учебния процес в една учебно-тренировъчна фирма е интердисциплинарното, активното и ориентирано към личността на ученика преподаване на знания за процесите на вземане на икономически решения.

 

Учениците показаха знания, самостоятелност в действията, умения за вземане на решения, умения за работа в екип, старание и организационен талант. За финал раздадоха късмети с пожелания, три награди и много сладки изкушения.