Премини към основното съдържание

Откриха обект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Симитли“

Приключиха строителните дейности по рекултивация на депото за битови отпадъци в Симитли. Днес от 11.00 часа, с официална церемония, бе открит обект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Симитли“. Дейностите са извършени по проект с европейско финансиране и са изпълнени в срок.

 

На ритуала за приключване на работата по рекултивация на депото за неопасни битови отпадъци присъстваха кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, кандидатът за народен представител – Стефан Апостолов, министърът на околната среда и водите – Емил Димитров, директорът на Басейнова дирекция – Благоевград, представител на РИОСВ – Благоевград,  представители на изпълнителя на строителството „Обединение „Симитли  Инженеринг 2020“, на фирмата, осъществяваща надзор и други официални лица.

 

Проектът „Рекултивация на депо за неопасни  отпадъци – Симитли“ е на стойност 1 492 696.96 лева, финансиран по договор BG16M1OP002-2.010-0030 от 14.05.2020 година. Осъществява се с финансовата помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. С рекултивацията на депото за битови отпадъци се намалява замърсяването на околната среда и се предотвратява риска за здравето на населението. Предстои и биологическа рекултивация.