Премини към основното съдържание

Нетрадиционен иновативен открит урок по английски език в СУ „Св. Св. Кирил и Методий"- град Симитли

Открит урок по английски език се проведе в СУ „Св. Св. Кирил и Методий – град Симитли на 05.05.2022 г. с учениците от 5. Б клас. Темата на урока бе „Сегашно продължително време“.

 

Целта на урока беше обмяна на добри практики и иновативни подходи при преподаването и ученето на чужд език. На урока присъстваха г-жа Таня Янкова, г-жа Мария Ортомарова и учителите от обединението български език и литература и чужди езици.

 

Учениците от 5. Б клас, под ръководството на г-жа Диана Ръзакова, демонстрираха прилагането на метода учене чрез преживяване, съчетан с използването на новите технологии в обучението.

 

Методическата разработка на урока включваше припомняне на изразите, с които се описва климатичното време, представено чрез флаш карти, решаване на кръстословици с думи, назоваващи храни, а тайните думи, които учениците откриха, послужиха за образуване на ново изречение, което бе преход към новата тема. Петокласниците разшириха придобитите знания чрез въвеждането на нови граматически структури в сегашно продължително време.

 

Акцентът бе поставен на различната употреба на сегашно просто и сегашно продължително време. В урока бяха демонстрирани аудиовизуални технически средства за обучение и онлайн приложение, при което учениците посочват отговора си със специална карта; учителят го сканира с устройството си и веднага се показва кой какво е отговорил и колко от учениците са отговорили правилно. 

 

Учениците подобриха социалните си умения като влязоха в ролите на презентатор, асистент-продавачи, купувачи, журналисти и участници в кулинарно шоу.

 

Те използваха приложението и за да гласуват за победителя в проведеното в края на урока кулинарно шоу „Мастършеф“, което бе кулминацията в открития урок. Победителката Анна Методиева, която приготви най-здравословната закуска, получи сертификат за първо място, а останалите участниците – сертификати за участие. 

 

Нестандартните уроци са голямо предизвикателство, но удовлетворението е голямо, когато е видим ефектът върху учениците – ентусиазирани, активни, креативни, мотивирани, уверени и добре подготвени, действащи като екип.