Премини към основното съдържание

НАПОМНЯНЕ! Всички собственици трябва да декларират новопостроени си сгради – завършени до „груб строеж“

Декларация по чл. 14, ал. 2, ЗМДТ

Вече два месеца Община Симитли провежда информационна кампания, която касае всички собственици на имоти в общината. В тази връзка Ви напомняме, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и Закона за устройство на територията, всички собственици на новопостроени сгради или сгради в груб строеж трябва да декларират своите постройки подавайки декларация по чл.14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Декларацията по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подава за новопостроена сграда, завършена в „груб строеж“ и на самостоятелните обекти в нея, подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж от възложителя на строежа, който съгласно ЗУТ е: собственикът на имота; лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот; лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.

Общинското ръководство апелира всички собственици, които все още не са предприели действия да го направят, тъй като от началото на месец започнаха проверки и ще бъдат санкционирани собствениците, при които се установят нарушения и нередности.

Декларираните сгради, построени до 63%, а именно сградите, за които е издаден Акт образец 14, няма да подлежат на облагане с данък, но пропускането на тяхното деклариране в срок ще бъде санкционирано. 

С цел информираност на гражданите и улеснение на всички собственици, ръководството на община Симитли информира, че ще има открити приемни в Центъра за обслужване към Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ докато гражданите бъдат информирани как правилно да декларират своите имоти и сгради.

Относно деня и датата на откритите приемни, гражданите могат да следят в сайта: www.simitli.infowww.simitli.bg, както и на информационното табло в сградата на администрацията и Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“.

Всички граждани и собственици на имоти на територията на Общината, могат да получат повече информация във всеки работен ден в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация – Симитли от 08:30 часа – 17:00 часа.