Премини към основното съдържание

Курбан Байрам е! Днес мюсюлманите празнуват един от най-големите си празници

Днес Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам. Това един от най-големите мюсюлмански празници. Той се свързва със силата на вярата и се ознаменува с жертвоприношението на животно като израз на благодарност към Всевишния. Празникът символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението.

 

Наричат Курбан Байрам празник на милосърдието и прошката. Неговата основна цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма.

 

Празникът продължава 4 дни, като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз и се коли курбанът.