Премини към основното съдържание

Красиви имена празнуват днес заради прочут древен пророк

На днешния ден православната църква почита Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.

 

Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.

 

Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.

 

Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.

 

„Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек, на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада.

 

Него пророкът възкресил от. мъртвите със силна молитва към Бога. Той получил от Бога дара на пророчество.

 

В онова време жителите на големия град Ниневия разгневили Бога. със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние.

 

Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора. Казал си:

- Ами ако жителите на Ниневия не повярват на моите думи и започнат да ме мъчат?

 

В страха си Йона забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа, каквато и опасност да го застрашава. Силно смутен и развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока.

 

Но Бог скоро го наказал за малодушието и непослушанието. Страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Езичниците, които се намирали в него изплашени почнали да призовават своите богове да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна.

 

Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, та по тоя начин да облекчат кораба.

 

В това време Йона спял спокойно на дъното на кораба. Някои от езичниците отишли при него, събудили го и му казали:

 

– Защо спиш? Не виждаш ли, че загиваме? Стани и моли своя Бог да ни спаси!

 

Изправени пред голямата опасност да потънат заедно с кораба на дъното на морето, пътниците почнали да си говорят помежду си:

 

– Навярно това бедствие ни е пратено за наказание на някого от нас. Да хвърлим жребий, за да узнаем кой между нас е грешният човек, който е разгневил Бога!

 
Сторили това. И жребият, по Божие определение, се паднал на Йона.
 
Те заобиколили Йона и го запитали строго и гневно:
 
– Кой си ти? Откъде си ти?
 
Йона им отговорил:
 
– Аз съм служител Господен. Почитам Небесния Бог, Който е сътворил небето и земята. Съгреших пред Него, и сега бягам от лицето Му.
 
Вземете ме и ме хвърлете в морето. Тъй ще утихне вълнението. Защото заради мене е пратена тая буря!
 
Моряците се убедили, че не е възможно да се борят с бурята. Затова хванали Йона и го хвърлили сред вълните.

Морето утихнало.
 
Попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи.
 
Изплашен, със сърдечни съкрушения извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След три дни китът го изхвърлил жив на брега.
 
Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да Му благодари. И чул отново гласа на Господа:
 
– Иди в Ниневия. И там проповядвай, което ти заповядах. Възвести на жителите Моята воля!“
 
В превод Йон означава "гълъб".

Днес имен ден празнуват Гълъбин и Гълъбина.