Премини към основното съдържание

Денят на европейските езици бе отбелязан в СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която е обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

 


Основните цели на Европейския ден на езиците са: да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство; да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа; да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях.

 


Официалните езици в ЕС са 24. Първият регламент на Общността, който ги определя, е приет през 1958 г. Той посочва нидерландски, френски, немски и италиански за първите официални и работни езици на ЕС – езиците на държавите-членки по това време. Оттогава, с присъединяването на нови страни-членки, броят на официалните и работните езици непрекъснато расте. 

 


На този ден навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат по-добро ниво на вече познат език.

 


Празнично бе и отбелязването на Деня на европейските езици в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли. В него се включиха ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение, изучаващи английски и френски език с преподавател г-жа Диана Ръзакова. Те залепиха и носиха баджове с надписи I speak English и Moi, je parle franꞔais в празничния ден. Написаха любими думи на английски, френски и български език, които окачиха по клоните на дърветата със съответните езици.

 

Измежду написаните думи бяха човек, добрина, уважение, щастие, човечност,  истина, приятелство, семейство.
Специално изработени за празника брошури информираха учениците защо е важно да учат чужди езици, каква голяма привилегия е владеенето на чужд език и какви нови перспективи и възможности за развитие разкрива пред тях.  
Всички се насладиха на тематичната изложба с традиционни закуски, която представи различни култури от цял свят.

 

В часовете по чужд език учениците научиха още как да поздравяват със „здравей“ на немски, словашки, гръцки, италиански и испански език. 

 


В периода от 26 септември до 23 октомври учениците имат възможност да се включат в онлайн състезанието „Открий богатството на европейските езици".  Отговорилите правилно на всички въпроси участват в томбола за разпределяне на награди или ваучери на различна стойност. 

 


Накрая всички стигнаха до убеждението, че езиковото многообразие е важно средство за постигане на разбирателство в отношенията между хората и запазването на европейското културно богатство.